ANA ÖĞÜDÜ
Çiçekleri ezme yavrum
Çiçekler bir yüreğe benzer
Çiçek ezen, insan ezer.

     Sakın sen kuş vurma yavrum
     En engin bir kardeşlikte
     Uçar kuşlar gökyüzünde.

Tüfekle oynama yavrum
Şakacığı bile çirkin
Bir canlıyı öldürmenin.

     Gel bir çiçek ol sen yavrum
     Kendi ülkenin renginde
     Şu yeryüzü demetinde.

Tahsin SARAÇ