UÇURTMA

Çocuklarýmýz neleri sevmiyorlar ki…
Uçurtmayý seviyorlar sözgeliþi,
Bir havalandý mý uçurtmalarý
Daha da güzelleþiyorlar.
Maviliklerde gözleri
Özgürlüðü yaþýyorlar
Uçurtmalarla birlikte.

Koparýp da iplerini hele
Bir kurtuldular mý ellerinden,
Öylesine seviniyorlar ki,
Gidiþ o gidiþ, bile bile…

Kýzalým mý umursamayýþlarýna?
Kendi yaþamlarýný izliyorlar boþlukta.
Onlar da birer uçurtma deðil mi?

Bizim de ne süslü uçurtmalarýmýz vardý,
Alýp baþlarýný gitmediler mi?
Gözümüzden bile esirgedik
Hangi birinin ipi kaldý elimizde?

(1981)
Kulaðýmýz Kiriþte  adlý þiir kitabýndan 1983
Bütün Þiirleri 1927-1991(Çýnar Yayýnlarý)

Rýfat ILGAZ

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|