TÜRKÇE'MÝZ

Annenden öðrendiðinle yetinme
Çocuðum, Türkçe'ni geliþtir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akar sularýmýzca coþkulu…
Ne var ki çocuðum,
Güzellik de bakým ister!

Önce türkülerimizi öðren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakýlan aðýtlarý…
Her sözün en güzeli Türkçe'mizde,
Diline takýlanlarý ayýkla,
Yabancý sözcükleri at!

Bak, devrim ne güzel!
Barýþ, ne güzel!
Dayanýþma, özgürlük…
Hele baðýmsýzlýk!
En güzeli, sevgi!
Sev Türkçe'ni, çocuðum,
Dilini sevenleri sev!
Ocak Katýrý Alagöz  adlý þiir kitabýndan 1987
Bütün Þiirleri 1927-1991(Çýnar Yayýnlarý)

Rýfat ILGAZ

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|