OKULLAR DÝNLENCEDE
Aðýldaydýnýz sanki çocuklar,
Yaz geldi mi açýlacak kapýlar,
Daðlara, bayýrlara, kýyýlara
Köylere, pýnarbaþlarýna,
Bir avuç darý gibi daðýlacaksýnýz!

Ama nerelerdesiniz kuzucuklarým,
Hangi yangýn yerinde?
Ne oldu o tatlý dilli,
Güler yüzlü öðretmenler,
Onlar da mý dinlencede
Oh, oh, ne güzel!

Ama bu iþportacý da kim?
Bu simit tablasý da ne?
Nerden çýktý bu boya sandýðý?
"Hani ya demli çaydan içen!"
"Taze simit, gevrek simit!.."
"Bayanlar, buyrun!
Sutyenler, don lastikleri,
Çengelli iðneler, yorgan iðneleri!"

"On halka yüz lira,
Þansýnýzý deneyin!"
"Taze ayran, soðuk gazoz!
Buyrun baylar,
Salonumuz da var yukarýda!
Buyrun öðretmenim!"


Ocak Katýrý Alagöz  adlý þiir kitabýndan 1987
Bütün Þiirleri 1927-1991(Çýnar Yayýnlarý)

Rýfat ILGAZ

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|