RIFAT ILGAZ


Rýfat Ilgaz Kültür Merkezi - Çýnar Yayýnlarý'nýn
deðerli katkýlarý ve izniyle...

YAÞAMI

 

ÞÝÝR KÝTAPLARI

Yarenlik (1943)
Sýnýf (1944)
Yaþadýkca (1948)
Devam (1953)
Üsküdarda Sabah Oldu (1954)
Soluk Soluða (1962)
Karakýlçýk (1969)
Uzak Deðil (1971)
Güvercinim Uyur mu (1974)
Kulaðýmýz Kiriþte (1983)
Ocak Katýrý Alagöz (1987)
Bütün Þiirleri (Ölümünden Sonra)

ÞÝÝRLERÝ

Aliþim
Aydýn Mýsýn  Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 09.Aydin misin.mp3
Bilmeyecekler Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 23.Bilmeyecekler.mp3
Bir Kozada
Bir Sýnavsa Eðer
Biraz Daha Sabýr
Biz Dar Geçit Bekçileri
Biz Taþra Memurlarý
Bizim Kasabamýz
Bu da Bir Özgürlük Þiiri
Bunca Yüzyýldýr
Cenaze
Çember
Çocuklarýnýz Ýçin
Defneler Gibi Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 01.Defneler Gibi.mp3
Defneler Ölmez
Dört Mevsim
Durmak Yok
Elif'in Babasý
Evcilik
Geç Azizim Geç
Gençlik Parký
Gidenleri Anlatýyorum
Gidiþini Anlatýyorum
Gökdelen
Gözlerinde Akisler
Güneþten Uzak
Güvercinim Uyur mu?
Hep Böyle
Her Dilde
Heybeli
Ýçelim!
Ýsteklerimi Anlatýyorum
Kara Taþ Üstüne
Kardeþlik
Karton Kulelerden
Kasabamýz
Kýsalar, Köseler
Kitaplar
Komþuluk
Körüz Biz
Kuþ Misali
Leylaklarýný Anlatýyorum
Ocak Katýrý Alagöz
Oðlum - I -
Oðlum - II -
Oðlum - III -
Oðlum - IV -
Öðünsek mi?
Okutma Üzerine
Ormanýz Biz
Parmaklýðýn Ötesinden I
Parmaklýðýn Ötesinden II
Parmaklýðýn Ötesinden III
Sahipsiz
Saltanat
Sarýyazmalý
Selinti
Sen Bu Çerçevede
Senin Neyin Eksik? Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 04.Senin Neyin Eksik.mp3
Son Þiirim
Sularda Güneþ Olmak
Þiirde  Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 08.Siirde.mp3
Utancýmý Anlatýyorum
Uyusun da Büyüsün
Uzak Deðil
Yalnýzlýðýmý Anlatýyorum
Yaþýyoruz
Yedi Canlý Olmak

ÇOCUKLARA ÞÝÝRLER

Benim Güzel Yavrum
Ne Kuþ, Ne Böcek
Okullar Dinlencede
Türkçe'miz
Uçurtma
Yýkanma

KENDÝ SESÝNDEN ÞÝÝRLERÝ

01. Defneler Gibi  Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 01.Defneler Gibi.mp3
02. Bilsem ki Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 02.Bilsem ki.mp3
03. Çocuklarým Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 03.Cocuklarim.mp3
04. Senin Neyin Eksik Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 04.Senin Neyin Eksik.mp3
05. Bu da Bir Özgürlük Þiiri Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 05.Bu da Bir Ozgurluk Siiri.mp3
06. Yaþýyoruz Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 06.Yasiyoruz.mp3
07. Sahipsiz Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 07.Sahipsiz.mp3
08. Þiirde Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 08.Siirde.mp3
09. Aydýn mýsýn Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 09.Aydin misin.mp3
10. Kulaðýmýz Kiriþte Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 10.Kulagimiz Kiriste.mp3
11. Bir Görüþ Günü Anýsý Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 11.Bir Gorus Gunu Anisi.mp3
12. Ýçelim Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 12.Icelim.mp3
13. Körüz Biz Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 13.Koruz Biz.mp3
14. Okutma Üzerine Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 14.Okutma Uzerine.mp3
15. Selinti Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 15.Selinti.mp3
16. Saltanat Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 16.Saltanat.mp3
17. Kýsalar Köseler Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 17.Kisalar Koseler.mp3
18. Bir Sýnavsa Eger Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 18.Bir Sinavsa Eger.mp3
19. Dört Mevsim Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 19.Dort Mevsim.mp3
20. Çocuklarýmýz Ýçin Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 20.Cocuklarimiz Icin.mp3
21. Ne Kuþ Ne Böcek Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 21.Ne Kus Ne Bocek.mp3
22. Ormanýz Biz Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 22.Ormaniz Biz.mp3
23. Bilmeyecekler Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 23.Bilmeyecekler.mp3
24. Sarý Yazmalým Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 24.Sari Yazmalim.mp3
25. Defneler Ölmez Rifat Ilgaz - Kendi Sesinden Siirler - 25.Defneler Olmez.mp3

RIFAT ILGAZ HAKKINDA

Füsun Özbilgen - Acýlarý Gülmeceye Dönüþtüren Yazar
Sabahattin ALÝ - Yarenlik
Server Tanilli - Rýfat Ilgaz'ýn Þiiri
A. Kadir Paksoy - Rýfat Ilgaz Ve Güvercinler

RIFAT ILGAZ IN ENGLISH

Are You A Thinking Man ? - Translated by Feyyaz KAYACAN
In Every Language - Translated by Burcu ALKAN
In Poetry - Translated by Burcu ALKAN
My Last Poem - Translated by Burcu ALKAN
Only If I Know - Translated by Ender MACUN
Skyscrapers - Translated by Burcu ALKAN
They Won't Know - Translated by Ender MACUN

MEKTUPLAR

Ahmed ARÝF'in Rýfat ILGAZ'a yazdýðý Mektup
Rýfat ILGAZ'ýn Ahmed ARÝF'e yazdýðý Mektup

FOTOÐRAFLAR

BAÐLAR

http://rifatilgaz.net
Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|