MEMLEKETÝMDEN ÝNSAN MANZARALARI'NDAN

Haydarpaþa garýnda
1941 baharýnda
	saat on beþ.
Merdivenlerin üstünde güneþ
		    yorgunluk ve telâþ
Bir adam
   merdivenlerde duruyor
		bir þeyler düþünerek.
Zayýf.
Korkak.
Burnu sivri ve uzun
yanaklarýnýn üstü çopur.
Merdivenlerdeki adam
	    -Galip Usta-
		tuhaf þeyler düþünmekle
				meþhurdur:
"Kâat helvasý yesem her gün" diye düþündü
			5 yaþýnda.
"Mektebe gitsem" diye düþündü
	       10 yaþýnda.
"Babamýn býçakçý dükkânýndan
Akþam ezanýndan önce çýksam" diye düþündü
                          11 yaþýnda.
"Sarý iskarpinlerim olsa
kýzlar bana baksalar" diye düþündü
		 15 yaþýnda.
"Babam neden kapattý dükkânýný?"
Ve fabrika benzemiyor babamýn dükkânýna"
		   diye düþündü
	           16 yaþýnda.
"Gündeliðim artar mý?" diye düþündü
		  20 yaþýnda.
"Babam ellisinde öldü,
ben de böyle tez mi öleceðim?"
		diye düþündü
		21 yaþýndayken.
"Ýþsiz kalýrsam" diye düþündü
             22 yaþýnda.
"Ýþsiz kalýrsam" diye düþündü
	     23 yaþýnda.
"Ýþsiz kalýrsam" diye düþündü
	     24 yaþýnda.
Ve zaman zaman iþsiz kalarak
"Ýþsiz kalýrsam" diye düþündü
	     50 yaþýna kadar.
51 yaþýnda "Ýhtiyarladým" dedi,
         "babamdan bir yýl fazla yaþadým."
Þimdi 52 yaþýndadýr.
Ýþsizdir.
Þimdi merdivenlerde durup
		kaptýrmýþ kafasýný
			düþüncelerin en tuhafýna:
"Kaç yaþýnda öleceðim?
Ölürken üzerimde yorganým olacak mý?"
                          diye düþünüyor.
Burnu sivri ve uzun.
Yanaklarýnýn üstü çopur.

Denizde balýk kokusuyla
Döþemelerde tahtakurularýyla gelir
		    Haydarpaþa garýnda bahar
Sepetler ve heybeler
	merdivenlerden inip
		merdivenlerden çýkýp
			merdivenlerde duruyorlar.
...............................................
...............................................
Nâzým HÝKMETTomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|