KÖREBE

Gece
Gündüz
Gündüz gece.
Ben körebe...
Çabuk saklan,
Kim yetişse,
O der
Sobe!..


Bülent  ÖZCAN