BEHÇET NECATÝGÝL


Hazýrlayan : Gülgün Demirci


 


Tahta þairin halini
Çocuðunkine benzetti
Üzüntüler, yoksulluklar elinde
Çocuk da çürüyüp gitmiþti.


 

               


YAÞAMI

ÞÝÝR KÝTAPLARI

Kapalý Çarþý (1945)
Çevre (1951)
Evler (1953)
Eski Toprak (1956)
Arada (1958)
Dar çað (1960)
Yaz dönemi (1963)
Divançe (1965)
Ýki baþýna yürümek(1968)
En/Cam (1970)
Zebra (1973)
Kareler, Aklar (1975)
Sevgilerde - (1976)  Kitaplarýndan seçmeler
Beyler (1978)
Söyleriz (1980)

 ÖDÜLLERÝ

1956 yýlý Yeditepe þiir ödülü
1964 Türk Dil Kurumu Þiir Ödülü

ÞÝÝRLERÝ
       
        Gizli Sevda
        Kirli Soru
        Nilüfer
        Sevgilerde
        Solgun Bir Gül Dokununca
        Tahta Kürsü Çocuklar
        Yýldýzlarda Uyku

BEHÇET NECATÝGÝL IN ENGLISH

At My Touch It Turns Into A Faded Rose - Translated by A. Turan OFLAZOÐLU & Güngör DÝLMEN

ÞÝÝR ÇEVÝRÝLERÝ

Bir Kýþ Akþamý - Georg TRAKL
Ciddi Saat - Rainer Maria RÝLKE
Düþlerde Fener Olmak - Wolfgang BORCHERT
Karda Gömülü - Hans Magnus ENZENSBERGER
Yalnýz - Friedrich NÝETZSCHE
Yalnýzlýk - Rainer Maria RÝLKE 


 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|