Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
AMERÝKA
Amerika sana her þeyimi verdim,þimdi bir hiçim ben.
Amerika, iki dolar yirmi yedi sent 17 Ocak 1956.
Kendi kafama bile dayanamýyorum.
Amerika, ne zaman bitireceðiz insanlarla savaþý?
Al da kýçýna sok atom bombaný.
Keyfim yerinde deðil, sýkma canýmý.
Kafam düzelmeden yazmýyacaðým þiirimi.
Amerika ne zaman melekleþeceksin?
Ne zaman soyunacaksýn çýrýlçýplak?
Ne zaman bakacaksýn kendine mezarlýktan?
Ne zaman yaraþýr olacaksýn milyonlarca troçkistine?
Amerika neden gözyaþý dolu kitaplýklarýn?
Amerika yumurtalarýný Hindistan'a ne zaman yollayacaksýn?
Amerika bu senin çýlgýn isteklerinden artýk býktým.
Ne zaman süpermarkete gidip gerekeni alabileceðim
		güzel gözlerimin hatýrý için?
Amerika ne de olsa bir sen varsýn, bir de ben kusursuz
		olan, öteki dünya deðil.
Þu makinalarýn da sýkýyor artýk beni
Bana ermiþ olma isteðini sen verdin.
Bir baþka yolu olmalý bu tartýþmayý sona erdirmenin.
Burroughs Tanca'da þimdi, döneceðini de sanmýyorum, korkunç 
		bir þey bu.
Sen de korkunçlaþýyor musun, yoksa bir eþek þakasý mý bu?
Konuya gelmeye çalýþýyorum.
Saplantýlarýmdan vazgeçmeyi reddediyorum.
Amerika itip kakma öyle, ben ne yaptýðýmý biliyorum.
Amerika erikler çiçek döküyor.
Aylardýr gazetelere bakmadým, her gün birileri yargýlanýyor
		insan öldürmekten.
Amerika Wobbly'leri düþündükçe duygulanýyorum.
Amerika küçükken komünisttim ben, piþman da deðilim.
Þimdi her fýrsatta marihuana içiyorum.
Günlerce evde oturup kenefteki gülleri seyrediyorum.
Ne zaman Çin Mahallesine gitsem sarhoþ olup kimseyle
		düzüþemiyorum.
Sen beni asýl Marx okurken görecektin.
Hiçbir þeyim olmadýðýný söylüyor ruh doktorum.
Rabbin Duasýný okumayacaðým.
Mistik hayaller görüyor, kozmik ürpermeler geçiriyorum.
Amerika sana daha söylemedim Max Amca'ya yaptýklarýný
		Rusya'dan geldikten sonra.

Sana sesleniyorum Amerika.
Duygusal hayatýný Time Dergisinin yönetmesine
		göz yumacak mýsýn?
Þu Time Dergisine de çok bozuluyorum.
Her hafta düzenli okuyorum.
Kapaðý hep bana bakýyor köþedeki þekercinin önünden
		gizlice geçerken.
Berkeley Halk Kitaplýðýnýn bodrum katýnda okuyorum Time'ý
Durmadan sorumluluktan söz ediyor bana. Ýþ adamlarý ciddi.
		Film yapýmcýlarý ciddi. Herkes ciddi benden baþka.
Birden anlýyorum ki ben Amerikayým.
Gene kendi kendimle konuþmaktayým.

Asya ayaklanýyor bana karþý.
Bir Çinlinin bile þansý yok bende.
Yeniden düþünsem iyi olacak ulusal kaynaklarýmý.
Ýki plaka marihuana, milyonlarca cinsellik organý, asatte
		1400 mil hýzla giden basýlamýyacak bir özel edebiyat ve
		yirmi beþ bin akýl hastanesi ulusal kaynaklarým.
Zýndanlarýmý, beþ yüz güneþ ýþýðý altýnda saksýlarda
		yaþýyan milyonlarca hakký yenmiþ insaný hesaba katmý-
		yorum.
Fransa'daki genelevleri kapattým, þimdi sýra Tanca'dakilerde.
Katolik olmasýna katoliðim ya, gene de Cumhurbaþkaný olmak
		bütün tutkum.

Amerika senin bu budala havanda nasýl kutsal bir övgü yazarým?
Ben de Henry Ford gibi iþi býrakmýyacaðým benim dörtlükler de
		onun çýkardýðý otomobiller kadar kiþisel, hem de
		daha özgün çünkü her biri deðiþik cinsiyetten.
Amerika sana tanesi 2500 dolara dörtlüklerimi satacaðým,
		verdiðin her eski dörtlüðü de 500 dolar eksiðine
		alacaðým.
Amerika Tom Mooney'i serbest býrak.
Amerika Ýspanyol Cumhuriyetçilerini kurtar
Amerika Sacco Vanzetti ölmemeli
Amerika Scottsboro çocuklarýyým ben.
Amerika ben yedi yaþýndayken komünist hücre toplantýlarýna
		götürürdü beni anam bir bilete bir avuç dolusu leblebi
		satarlardý bize bir bilet beþ sent konuþmalar parasýzdý
		herkes melek gibiydi duyguluydu iþçilere karþý her þey
		o kadar içtendi ki bilemezsin partinin 1935'te ne kadar
		iyi bir þey olduðunu Scott Nearing sapýna kadar erkek
		heybetli bir ihtiyardý Bloor Ana aðlatmýþtý beni bir
		kez de Israel Amter'i görmüþtüm orda yakýndan. Herhalde
		herkes birer casustu.
Amerika gerçekten savaþa girmek istemiyorsun biliyorum.
Amerika o kötü Ruslar savaþý isteyen.
O Ruslar o Ruslar sonra o Çinliler. Evet o Ruslar.
Çið çið yutmak istiyor bizi Rusya. Rusya iktidar delisi.
		Otomobillerimizi almak istiyor garajlarýmýzdan.
Þikago'yu ele geçirmek istiyor. Bir Kýzýl Reader's Digest
		istiyor Rusya. Sibirya'ya götürmek istiyor otomobil
		fabrikalarýmýzý. O koca bürokrasi iþletsin istiyor
		benzin istasyonlarýmýzý.
Ýyi bir þey deðil bu. Of. Var Rusya öðretmek Kýzýlderililere
		okumak. Var istemek koca koca zenciler. Yaa. Var bizi
		çalýþtýrmak günde on altý saat. Ýmdat.
Amerika bu iþin þakasý yok.
Amerikan televizyonu seyretmekten edindim bu izlenimleri.
Amerika doðru mu bütün bunlar?
En iyisi hemen kollarý sývamak.
Doðrusu ne askere gitmek istiyorum, nede fabrikada tornacý 
		olmak, hem gözlerim iyi görmüyor, hem de ruh hastasýyým
		üstelik.
Amerika o biçim bir omuz da ben veriyorum þu dönen çarka.
Allen GINSBERG

Çeviri: Cevat ÇAPAN

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷公司| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| hk print| hong kong printing| Printing| 喜帖| 過膠| 信封| backdrop| print100| 咭片皇| 印館|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| vending| app development| mobile app development| handheld device| terminal handheld| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mdm| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

太古廣場| 海富中心| 中港城| 統一中心| 瑞安中心| 力寶中心| 信德中心| 新港中心| 中環中心| 合和中心| 康宏廣場| 星光行| 鷹君中心| 遠東金融中心| 港晶中心| 無限極廣場| 光大中心| 中遠大廈| 海港中心| 新世界大廈| 永安中心| 南洋中心| 永安集團大廈| 華潤大廈| 永安廣場| 朗豪坊| 時代廣場| 新世紀廣場| 太古城中心| 希慎廣場| 交易廣場| 創紀之城| 港威大廈| 企業廣場| 新文華中心| 置地廣場| 怡和大廈| 世貿中心| 太子大廈| 中信大廈| 禮頓中心| 中銀大廈| 銅鑼灣廣場| 環球大廈| 海濱廣場| 新鴻基中心| 萬宜大廈| Tower 535| 高銀金融國際中心| 海濱匯| 皇后大道中9號| 國際金融中心| 半島中心| 利園三期| 天文臺道8號| 信和廣場| 娛樂行| 南豐大廈| 帝國中心| 中環廣場| 美國銀行中心| 尖沙咀中心| 新東海商業中心| Chater House| Nexxus Building| One Island East| 中匯大廈| Fairmont House| 華懋廣場| 中建大廈| 北京道1號| 胡忠大廈| Central Plaza| The Centrium| LHT Tower| China Building| AIA Central| Crawford House| Exchange Tower| AIA Tower| World Wide House| One Kowloon| The Gateway | One Island South| Jardine House| Millennium City | Exchange Square| Times Square | Pacific Place| Admiralty Centre| United Centre| Lippo Centre| Shun Tak Centre| Silvercord| The Center| Mira Place| Ocean Centre| Cosco Tower| Harcourt House| Cheung Kong Center|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|