AHMET MUHÝP DRANAS               


Hazýrlayan : Tuðrul Asi Balkar


Önce upuzun, sonra kesik saçýn vardý;
Tenin buðdaysý, boyun bir baþak kadardý.
Ýçini gýcýklardý bütün erkeklerin
Altýn bileziklerle dolu bileziklerin.
Açýlýrdý rüzgârda kýsa eteklerin;
Açýk saçýk þarkýlar söylerdin en fazla.
Ne çapkýn komþumuzdun sen, Fahriye abla!


YAÞAMI

ÞÝÝR KÝTAPLARI

Þiirler (1974)
Kýrýk Saz (1975, bugünkü dile Tevfik Fikret’in þiirleri)

ÞÝÝRLERÝ

Aðrý
Büyük Olsun
Esenlik Size
Evreni Sevmek ki...
Fahriye Abla
Kar
Köpük
Olvido
Þehrin Üstünden Geçen Bulutlar
Serenad
Testi
Yaþarken
Yoldan Geçenler

ÞÝÝR ÇEVÝRÝLERÝ

Çalar Saat - Charles BAUDELAIRE

BESTELENEN ÞÝÝRLERÝ

Fahriye Abla, Özdemir Erdoðan - Fahriye Abla

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop @Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|